Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prejsť na navigáciu

Dopravné nehody

  • komplexné právne služby v oblasti problematiky zodpovednostných vzťahov plynúcich zo škodových udalostí vo vnútroštátnej i medzinárodnej cestnej doprave
  • právna pomoc v oblasti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, preverovanie správnosti poistných plnení
  • zastupovanie poškodených účastníkov dopravných nehôd i pozostalých v konaní voči príslušným poisťovniam, resp. iným zodpovedným subjektom
  • uplatnenie nárokov na náhradu škody vecnej, či spôsobenej na zdraví v trestnom, správnom a občianskom súdnom konaní
  • kooperácia so súdnymi znalcami pri analýze technickej príčiny dopravnej nehody, ako aj stanovení rozsahu spôsobenej škody – znalosť postupov likvidácie škodových udalostí a stanovenia výšky spôsobenej škody
  • poskytnutie právnej pomoci v prípade uplatnenia regresných nárokov zo strany poisťovne

JUDr. Jakub Mandelík, PhD., je autorom úspešne obhájenej dizertačnej práce Technicko-právna problematika znaleckej činnosti pri posudzovaní vybraných cestných dopravných nehôd (zameranie na nehody s chodcami), ako aj autorom, či spoluautorom viacerých odborných prednášok a článkov na tému znalectva a dopravných nehôd.