Prejsť na navigáciu

Prednášky

 1. Jakub Mandelík
  TECHNICKO-PRÁVNE HODNOTENIE VYBRANÝCH TYPOV DOPRAVNÝCH NEHÔD (PREDCHÁDZANIE VOZIDLA)
  Prednáška študentom postgraduálneho štúdia na Ústave súdneho inžinierstva ŽU v Žiline

  Liptovský Ján, 2.10.2008

 2. N. Bobrov, Jan Mandelík, Jakub Mandelík
  NOVÉ MOŽNOSTI ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ O PORANENIACH CHODCOV, ICH VYUŽITIE PRI RIEŠENÍ NEHODOVÉHO DEJA A HODNOTENIE ICH APLIKÁCIE V PRÁVNEJ PRAXI
  Prednáška na pracovnom seminári znalcov z odboru cestná doprava

  Prostějov, ČR, 26.10.2008

 3. Jakub Mandelík
  TECHNICKÝ VÝKLAD PRAVIDIEL CESTNEJ PREMÁVKY
  Prednáška na pracovnom seminári znalcov z odboru cestná doprava

  Nový Smokovec, 16.3.2013, ISBN 978-80-970362-6-3