Prejsť na navigáciu

Nehnuteľnosti a stavebné právo

  • spracovanie zmluvných dokumentov pre predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností
  • výkon záložného práva, zastupovanie záložných veriteľov
  • príprava zmlúv o dielo na stavby nehnuteľností
  • jednanie s bankami pri financovaní predaja, kúpy nehnuteľnosti alebo developerských projektov
  • zápisy vlastníckych alebo iných práv do katastra nehnuteľností, jednanie s katastrálnymi úradmi