Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prejsť na navigáciu

Naše služby

Advokátska kancelária poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach slovenského právneho poriadku. Poradenstvo sa vzťahuje na prípravu zmluvných dokumentov a iných právnych úkonov, ako aj na prípady uplatňovania nárokov z nich plynúcich, vrátane zastupovania pred všeobecnými a rozhodcovskými súdmi, a tiež pred Ústavným súdom SR. Podľa okolností prípadu advokátska kancelária zastupuje klienta takisto pred príslušnými štátnymi orgánmi a inštitúciami, poprípade ďalšími subjektmi, ktoré majú pre konkrétny prípad zásadný význam.

Špecializujeme sa predovšetkým na oblasť obchodného práva (vymáhanie pohľadávok, oblasť korporátna, konkurz a reštrukturalizácia) a občianskeho práva (právne poradenstvo najmä v oblasti odškodňovania úrazov utrpených pri dopravných nehodách, pracovných úrazoch a chorobách z povolania, ako aj pomoc poškodeným pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody vzniknutých v dôsledku ujmy na zdraví spôsobenej nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti – non lege artis).

Vďaka dosiahnutej (teoretickej i praktickej) odbornej kvalifikácii JUDr. Jakuba Mandelíka, PhD., sa kancelária špeciálne venuje oblasti dopravných nehôd (schopnosť samostatne posúdiť a právne vyhodnotiť technické závery znalca z odboru cestnej dopravy).

Hlavné oblasti poskytovania právnych služieb:

Obchodné - korporátne právo

Občianske – civilné právo

Dopravné nehody

Poistné právo

Zdravotnícke právo

Pracovné právo

Nehnuteľnosti a stavebné právo

Autorské právo a právo duševného vlastníctva

Ústavné a správne právo