Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prejsť na navigáciu

Občianske – civilné právo

Zodpovednosť za škodu a ochrana osobnosti

  • uplatňovanie nárokov na náhradu škody na zdraví a vecnej škody spôsobenej pri dopravných nehodách, pracovných úrazoch a chorobách z povolania v súdnom i mimosúdnom konaní
  • pomoc poškodeným pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody vzniknutých v dôsledku ujmy na zdraví spôsobenej nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti – non lege artis
  • žaloby proti štátu a zastupovanie v sporoch so štátnymi orgánmi (náhrada škody spôsobená nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom)
  • žaloby na ochranu osobnosti, dobrej povedsti fyzickcýh a právnických osôb

Správa a vymáhanie pohľadávok

  • uplatňovanie nárokov vrátane vymáhania pohľadávok v tuzemsku i zahraničí
  • spracovanie zmluvných dokumentov pre postúpenie pohľadávok, zabezpečenie pohľadávok a pod.
  • vedenie exekúcie na majetok dlžníka, zastupovanie v exekučnom konaní

Majetkové vzťahy

  • spisovanie zmlúv a prevody majetku, spory o určenie vlastníckeho práva, vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vecné bremená, výkon záložného práva