Prejsť na navigáciu

Autorské právo a právo duševného vlastníctva

  • príprava a audit zmlúv o použití autorského diela
  • právne poradenstvo, príprava a audit zmlúv s výkonnými umelcami, výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a vysielateľmi
  • licenčné a sublicenčné zmluvy, úprava výhradných a nevýhradných licencií, registrácia licencií na príslušných úradoch
  • príprava zmlúv o prevode práv k priemyslovému vlastníctvu, vrátane registrácie týchto zmlúv na príslušných úradoch
  • registrácia národných, komunitárnych a medzinárodných ochranných známok, patentov, dizajnov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov a označení pôvodu výrobkov
  • poskytovanie právnej pomoci v sporoch týkajúcich sa porušenia práv k ochranným známkam, doménových mien, autorských práv a ďalších práv duševného vlastníctva