Prejsť na navigáciu

Poistné právo

  • mimosúdne i súdne uplatňovanie nárokov z poistných zmlúv
  • právne rozbory poistných udalostí a zmluvných dokumentov
  • preverenie správnosti likvidácie poistných udalostí zo strany poisťovní
  • poskytnutie právnej pomoci pri regresných nárokoch poisťovní

 

JUDr. Jakub Mandelík, PhD. je autorom článku z oblasti poistného práva, ktorý bol uverejnený dňa 9.3.2015 v Bulletine slovenskej advokácie č. 1–2/2015. Článok  s názvom „Neživotné poistenie – test zákonnosti vybraných ustanovení všeobecných poistných podmienok havarijného poistenia“ zverejňujeme v sekcii Naše služby – Poistné právo.