Skip to sitemap

Only in Slovak - ZMENY V CESTNEJ PREMÁVKE

28/09/2020

Only in Slovak

V cestnej premávke a súvisiacich predpisoch platia v posledných týždňoch viaceré menšie novinky, ktorých začiatok účinnosti  sa rozložil do viacerých termínov. Niektoré platia od augusta, iné od septembra a od novembra a jedna zmena bola presunutá dokonca až na koniec roka 2021.  Podrobnosti približuje JUDr. Patrik Butvin z advokátskej kancelárie JUDr. Jakuba Mandelíka, PhD.,  kde sa pre denník Hospodárske noviny vyjadril k spomínaným najvýznamnejším zmenám v cestnej premávke.

Články v PDF forme na danú problematiku sú dostupné na : 

Butvin, P., Skúšky pre vodičov mopedov  

Butvin,P. , Zmeny v cestnej doprave 


Back to News