Prejsť na navigáciu

Aktuality

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 7/2016

16. 11. 2016

Najvyšší súd SR vydal v poradí siedmu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov vo veciach správnych. Zbierku si môžete pozrieť na stránke http://www.supcourt.gov.sk/rok-2016/   . viac

MANDELÍK, J., FELEDÍK, Ľ.: Pokuty za e-známky mieria do schránok státisícom vodičov

4. 11. 2016

Dňa 3.11.2016 bolo v Hospodárskych novinách v rubrike Spravodajstvo publikované vyjadrenie Advokátskej kancelárie JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. k (ne)možnosti vyhnúť sa pokutám za užívanie diaľníc a rýchlostných ciest bez platnej diaľničnej e-známky dodatočným zakúpením ročnej diaľničnej e-známky. Príspevok zverejňujeme v sekcii Aktuality. viac

MANDELÍK, J.: Náhrada nemajetkovej ujmy. Analýza rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

24. 10. 2016

Dňa 24.10.2016 vyšiel Bulletin slovenskej advokácie č. 9/2016, v ktorom bol publikovaný článok JUDr. Jakuba Mandelíka, PhD. „Náhrada nemajetkovej ujmy. Analýza rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky". Článok zverejňujeme v sekcii Aktuality. viac

MANDELÍK, J., BUTVIN, P., PALÁSTHYOVÁ, A.: Odškodňovanie úrazov utrpených pri dopravných nehodách

21. 10. 2016

Dňa 20.10.2016 vyšla komerčná príloha Hospodárskych novín s názvom „Doprava a logistika", v ktorej bolo publikované vyjadrenie Advokátskej kancelárie JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. k odškodňovaniu úrazov utrpených pri dopravných nehodách. Článok spolu so stanoviskom kancelárie zverejňujeme v sekcii Aktuality.  viac

Novela zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

2. 9. 2016

Návrhom zákona sa plnia dva zo záväzkov vlády Slovenskej republiky podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020. V časti Regionálne školstvo sa vláda Slovenskej republiky zaviazala, že vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.9.2016 a následne, za... viac

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 6/2016

8. 7. 2016

Najvyšší súd SR vydal v poradí šiestu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov vo veciach trestných. Zbierku si môžete pozrieť na stránke http://www.supcourt.gov.sk/rok-2016/   . viac

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 5/2016

22. 6. 2016

Najvyšší súd SR vydal v poradí piatu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov vo veciach správnych. Zbierku si môžete pozrieť na stránke http://www.supcourt.gov.sk/rok-2016/   . viac

Nový Rokovací poriadok Najvyššieho súdu SR

8. 6. 2016

Plénum Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na zasadnutí konanom 7. júna 2016 sa podľa § 20, § 24 , § 45 ods. 3 a § 59 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznieslo na novom rokovacom poriadku. Jeho celé znenie zverejňujeme v sekcie Aktuality. viac

MANDELÍK, J., BUTVIN, P., REPÁKOVÁ, K.: Otáľať s úhradou pokút je zbytočné riziko

24. 5. 2016

Dňa 23.5.2016 vyšla komerčná príloha Hospodárskych novín s názvom „Pokuty na cestách. Rady, ako sa im vyhnúť." V jej samostatnej rubrike bol publikovaný rozhovor s JUDr. Jakubom Mandelíkom, PhD. Na spracovaní problematiky objektívnej zodpovednosti sa významne podieľali aj JUDr. Patrik Butvin a Mgr. Katarína Repáková. Rozhovor a stanovisko... viac

MANDELÍK, J., BUTVIN, P.: E-známky narazili na bariéru

4. 5. 2016

Dňa 3.5.2016 bolo v Hospodárskych novinách v rubrike Spravodajstvo publikované vyjadrenie Advokátskej kancelárie JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. k pokutám za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest bez platnej diaľničnej e-známky. Príspevok zverejňujeme v sekcii Aktuality. viac