Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prejsť na navigáciu

BUTVIN,P.,ČÍK,T.: Obmedzenie vlastníckeho práva podielových spoluvlastníkov konaním obce contra legem (?)

16. 1. 2019

Po páde socializmu a vzniku samostatnej Slovenskej republiky ostalo vzhľadom na pomerne turbulentné stavebno - pozemkové úpravy (t.j. budovanie stavieb vo vlastníctve štátu bez majetkovo – právneho vysporiadania zastavaného pozemku) veľké množstvo nezodpovedaných otáznikov a krívd. Na zmiernenie týchto majetkových krívd prijal zákonodarca niekoľko parciálnych normatívnych právnych aktov. K predmetným právnym predpisom možno zaradiť i zákon č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri nemajetkovoprávonom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov ( ďalej len  „zákon č. 66/2009 Z.z.“). Daný právny predpis, ako uvádza dôvodová správa, mal za cieľ  „(…) usporiadať doteraz neusporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom pod stavbami, ktoré boli delimitované na obce a vyššie územné celky v rámci teformy verejnej správy.“ Predmetom daného článku je na konkrétnom prípade z našej právnej praxe analyzovať situáciu podielových spoluvlastníkov pozemkov v prípadoch, kedy môže dochádzať zo strany orgánu samosprávy k užívaniu daných nehnuteľností bez akéhokoľvek právneho titulu, ergo v rozpore so zákonom. Cieľom príspevku bude upriamiť pozornosť čitateľov primárne na možné protiprávne konanie obcí pri užívaní cudzieho majetku, resp. na situácie, ktoré nie sú upravené zákonom č. 66/2009 Z.z. a ktoré aj po niekoľkých rokoch účinnosti tejto právnej úpravy vyvolávajú nezodpovedané otázky.

 

 BUTVIN, P., ČÍK, T.: Obmedzenie vlastníckeho práva podielových spoluvlastníkov konaním obce contra legem (?)


späť na Aktuality