Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prejsť na navigáciu

ČÍK, T.: Právne prostriedky ochrany spotrebiteľa v oblasti cestovného ruchu - Ako si nenechať znepríjemniť dovolenku

7. 12. 2018

Predmetom nasledovného článku je analýza obsahovej stránky zmluvy o obstaraní zájazdu, ergo bližšia špecifikácia spotrebiteľského právneho vzťahu medzi obstarávateľom zájazdu (cestovnou kanceláriou) ako poskytovateľom služby a objednávateľom ako spotrebiteľom. Cieľom príspevku bude upriamiť pozornosť primárne na povinnosti obstarávateľa zájazdu, ktoré normotvorca explicitne ukladá cestovným kanceláriám v rámci kontraktačného procesu pri predmetnom zmluvnom type. Zároveň poukážeme aj na právne prostriedky ochrany, ktoré právna úprava de lege lata priznáva objednávateľovi zájazdu, a ktoré slúžia spotrebiteľovi ako garancia ochrany jeho porušených subjektívnych práv.

 

ČÍK,T.: Právne prostriedky ochrany spotrebiteľa v oblasti cestovného ruchu- Ako si nenechať znepríjemniť dovolenku


späť na Aktuality