Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prejsť na navigáciu

ČIK, T.: Účasť splnomocneného zástupcu poškodeného na vyšetrovacích úkonoch nariadených v prípravnom konaní

13. 11. 2018

V nasledujúcom článku upriamime svoju pozornosť na postavenie poškodeného (resp. jeho splnomocneného zástupcu) a diapazón procesných kompetencií, ktoré mu právna úprava de lege lata priznáva pri uplatňovaní práv a oprávnených záujmov v trestnom konaní, najmä s akcentom na eventualitu osobnej účasti poškodeného (splnomocnenca poškodeného) pri vyšetrovacích úkonoch či dokonca možnosť jeho ingerencie do samotného priebehu nariadeného procesného úkonu. Uvedená problematika je z nášho pohľadu mimoriadne aktuálna, keďže sa v našej právnej praxi opakovane stretávame so značne negatívnym postojom tak zo strany orgánov činných v trestnom konaní (ďalej len „OČTK“), ako aj obhajcov obvinených k otázke osobnej prítomnosti splnomocnenca poškodeného na úkonoch vyšetrovania. Cez prizmu supranacionálnej právnej úpravy, ako aj vnútroštátnej rozhodovacej praxe Ústavného súdu SR vnímame súčasný postoj OČTK i súdov k danej problematike značne kriticky.

 

ČÍK, T.: Účasť splnomocneného zástupcu poškodeného na vyšetrovacích úkonoch nariadených v prípravnom konaní


späť na Aktuality