Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prejsť na navigáciu

LOMAKA, I.: Oprávnenie Sociálnej poisťovne neprihliadať na žiadosť

28. 1. 2019

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) nestanovuje, aké náležitosti má obsahovať písomná žiadosť adresovaná Sociálnej poistovni (môže ich ale určiť Sociálna poisťovňa, v rámci ustanoveného formulára žiadosti), na základe ktorej sa začína dávkové konanie pred Sociálnou poisťovňou. Žiadosť z procesnoprávneho hľadiska je podaní vo veci, na základe ktorej sa začína konanie v dávkových konaniach. Zákon o sociálnom poistení § 186 ods. 3 stanovuje minimálne základné náležitosti, ktoré musí podanie obsahovať, t.j. musí uvedené náležitosti obsahovať aj samotná žiadosť. Sú to nasledovné náležitosti: 

a) označenie osoby, ktorá žiadosť podáva

b) vec, ktorej sa podanie týka

c) návrh žiadateľa

d) dátum a podpis žiadateľa

Jedná sa o základné náležitosti, ktoré musí žiadateľ pri každej svojej žiadosti uviesť. Vzniká však otázka oprávnenia Sociálnej poisťovne odmietnuť akceptovanie účinkov žiadosti ( začatie konania), ak nespĺňa jednu alebo viacero základných alebo požadovaných náležitostí. S prezentovaným oprávnením sú úzko spojené dve povinnosti Sociálnej poisťovne, a to hodnotenie žiadosti podľa obsahu a poskytnutie pomoci oprávnenej osobe ( súčinnosť). 

 

LOMAKA,I.: Oprávnenie Sociálnej poisťovne neprihliadať na žiadosť 


späť na Aktuality