Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prejsť na navigáciu

Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

12. 12. 2017

Cieľom novelizácie Obchodného zákonníka je zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností. Prijatý zákon tak reaguje na aplikačné problémy spojené s reťazovými zlúčeniami/splynutiami realizovanými s cieľom vyhnúť sa riadnemu plneniu povinností, či už pri likvidácii spoločností alebo ich úpadku. Reakciou je napr. aj stanovenie podmienok, ktoré musí spoločnosť spĺňať, aby sa mohla zúčastniť zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia. Takáto spoločnosť by mala byť v dobrej kondícii, aby sa zabezpečil hospodársky cieľ transakcie, a to prechod imania a následné pokračovanie v podnikaní nástupníckou spoločnosťou. Na zlúčení, splynutí alebo rozdelení sa teda nemôžu podieľať spoločnosti, ktoré nemajú dostatočný pomer hodnoty majetku a záväzkov.

Schválilo sa tiež posilnenie zodpovednosti štatutárnych orgánov obchodných spoločností (a ako nóvum) aj spoločníkov obchodných spoločností v prípadoch, v ktorých uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť, čo spolu s prijatím novej skutkovej podstaty trestného činu nekalej likvidácie (§ 251b) v Trestnom zákone bude zrejme hlavným preventívnym nástrojom voči neplneniu si zákonných povinností. Sprísnenie zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločností sa týka najmä prípadov faktickej likvidácie obchodnej spoločnosti neželaným spôsobom, keď sa využijú služby tzv. bielych koní a taktiež prípadov, ak posledný jediný štatutár sa vzdá svojej funkcie a spoločnosť ostane bez štatutára. V neposlednom rade novela precizuje pravidlá pre tvorbu a rozdelenie tzv. iných vlastných zdrojov. 

S účinnosťou od 1.1.2018 bola do Obchodného zákonníka zapracovaná aj transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2016), a to s cieľom vyhnúť sa súčasnému prerokúvaniu dvoch novelizácií zákona kódexového typu. Zmeny súvisiace so zlučovaním spoločností nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia prijatého zákona, t.j. 8.11.2017 a zmeny týkajúce sa sprísnenej zodpovednosti konateľov a spoločníkov nadobudnú účinnosť od 1.1.2018. S účinnosťou od 8.11.2011 bola doplnená do Trestného zákona aj nová skutková podstata trestného činu nekalej likvidácie.

Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Dôvodová správa



späť na Aktuality