Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prejsť na navigáciu

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14. 11. 2017

Schválený zákon je rozdelený do piatich častí. Prvou časťou sú všeobecné ustanovenia. Táto časť vymedzuje základné pojmy a zásady uplatňovania ochrany a podpory obetí trestných činov,  ktoré sa vzťahujú na celý právny predpis. Do právneho poriadku Slovenskej republiky sa zavádzajú základné inštitúty ako obeť trestného činu, obzvlášť zraniteľná obeť, druhotná a opakovaná viktimizácia, trestné činy domáceho násilia a pod. Kým trestný poriadok upravuje procesné postavenie poškodeného, ktorým môže byť aj právnická osoba, obeťou podľa schváleného špeciálneho zákona môže byť len fyzická osoba.

Druhá časť upravuje práva obetí trestných činov. Práva obetí trestných činov sú čiastočne upravené aj v Trestnom poriadku. Zákon v tejto časti upravuje najmä rozsah informácií, ktoré sú jednotlivé subjekty povinné poskytnúť obeti pri prvom kontakte (predovšetkým orgány činné v trestnom konaní), pričom zdôrazňuje ich poskytovanie zrozumiteľným spôsobom. Medzi práva obetí trestných činov patrí aj právo na právnu pomoc, právo na ochranu pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou a právo na finančné odškodnenie.

Tretia časť sa týka odškodňovania obetí násilných trestných činov. Štruktúra tejto časti zákona zodpovedá systematike zákona č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov, ktorý sa týmto zákonom zároveň ruší.

Štvrtá časť zákona upravuje podporu subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov. Táto podpora sa bude vykonávať prostredníctvom akreditácie programu podpory obetí trestných činov a dotácií. V piatej časti sú obsiahnuté spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dôvodová správa
späť na Aktuality